تماس با کارخانه

آدرس: استان آذربايجان شرقی – شهرستان مراغه – جنب شهرک صنعتي مراغه

تلفن: ۳۷۳۵۴۴۷۷-۰۴۱

فکس: ۳۷۳۵۴۴۷۱-۰۴۱

تماس با دفتر مرکزی

آدرس: تهران- بلوار مرزداران

تلفن: ۴۴۲۸۲۶۶۰-۰۲۱ ، ۴۴۲۸۸۱۶۷-۰۲۱ ، ۴۴۲۸۸۲۴۱-۰۲۱

فکس: ۴۴۲۸۷۹۸۶-۰۲۱

ایمیل: info@snondazar.co

ارتباط با مدیران

عضو هیئت مدیره و مدیر پروژه

مهندس محمدرضا زرکش

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۲۳۴۵۷

ایمیل: mr.zarkesh@snondazar.co

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

دکتر جلیل زرکش

ایمیل: j.zarkesh@snondazar.co

کارشناس فنی کارخانه

مهندس محمدجواد سلیمانی

تلفن: ۰۹۱۲۳۲۵۹۸۶۵

ایمیل: solaymani65@yahoo.com

مدیرمالی و اداری

مهندس محمد زرکش

ایمیل: m.zarkesh@snondazar.co

مسئول امور کارخانه

مهندس بهنام پاک نیا

تلفن: ۰۹۱۴۴۱۵۴۸۵۳

ایمیل: b.paknia@snondazar.co