تاریخچه تاسیس

شرکت ذوب آهن اسنوند آذر (سهامی خاص ) در تاریخ 9 اردیبهشت ماه 1385 تحت شماره 269232 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در  تهران به ثبت رسیده است و در تاریخ 18آبان ماه 1385 نام شرکت از شرکت ذوب آهن شفق مراغه به ذوب آهن اسنوند آذر تغییر نام یافته است . مرکز اصلی شرکت در تهران : خیابان احمد قصیر (بخارست) کوچه پژوهشگاه 2 پلاک 6 واحد 4 واقع است.

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از ذوب فلزات نورد سرد و گرم ورق های فولادی و انواع پروفیل ها و فلزات اساسی – صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ نمایندگی از شرکت های خارجی و داخلی و ایجاد شعبات در داخل و خارج از کشور خرید و واگذاری انواع کارخانجات واحدهای تجاری تولیدی صتعتی و معدنی کشاورزی ساختمانی و هرگونه اموری که به فعالیت های فوق مرتبط باشد. اجرای طرح های سرمایه گذاری و مشارکت با شرکت های خارجی و داخلی در کلیه فعالیت های اخذ وام از بانکهای داخلی و خارجی یا شرکت در مناقصات می باشد

– توضیح اینکه جواز تاسیس شرکت به شماره ۹۲۰۰/۱۰۵۱مورخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۵ با ظرفیت سیصد هزار تن اخذ گردیده و در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ تا تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ تمدید گردیده است .

– سرمایه گذاری جهت احداث کامل پروژه ( کارخانه ذوب آهن با ظرفیت صد و پنجاه هزار تن ) شامل مبلغ 13،090،000 یورو از محل تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی ، بانک صنعت ومعدن و مبلغ ۲۶۱ میلیارد ریال بابت تامین هزینه های ریالی طرح می باشد . اقدامات انجام شده در خصوص دارایی های ثابت در جریان تکمیل تا کنون بشرح یادداشت ۷ توضیحی صورتهای مالی می باشد ضمنا در اجرای احداث کامل پروژه، اعتبار اسنادی خرید اقلام سرمایه ای در مورخ 1393/12/25 گشایش گردیده است که طبق پیش بینی های بعمل آمده، عملیات اجرایی احداث ساختمان های مورد نظر در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۴ آغاز خواهد شد و در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵ راه اندازی آزمایشی کارخانه انجام خواهد پذیرفت .

– در اجرای برنامه مزبور زمین محل اجرای طرح که ابتدا در شهرک صنعتی مراغه واقع شده بود که در تاریخ 1389/11/01 زمین مذکور به شرکت شهرک صنعتی مراغه عودت داده شد و به جای آن بر اساس قرارداد شماره ۹/۱۴۶۰۹/۰۵/۱۱ مورخ 1386/12/26 زمینی به مساحت ۱۰۱۰۰۰ متر مربع قسمتی از اراضی ملی تحت پلاک شماره ۱۰۰۸فرعی از ۹۹ اصلی واقع در روستای خانگاه بخش ثبتی ۳ مراغه شهرستان مراغه بصورت اجاره ۳ ساله از امور اراضی استان آذربایجان شرقی ابتیاع گردیده است و از تاریخ 1392/12/26 طی متم سند اجاره شماره ۱۳۹۲۹۱۰۵۰۷۳۶۰۰۰۰۰۱ به مدت ۱۰ سال دیگر تمدید گردیده است. بعد از پیشرفت فیزیکی کار سند آن بنام شرکت قابل انتقال خواهد بود . ضمنا زمینی به متراژ ۲۰۰۰۰ متر مربع واقع در داخل زمین فوق الذکر در تاریخ 1390/08/09 خریداری و عملیات دیوارکشی و احداث ساختمان و مستحدثات مربوطه غیر از سالن تولید انجام پذیرفته است.

وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت در طی سال به شرح زیر بوده است :

  1401 1398
کارکنان 25 نفر 10 نفر